Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

O nás

Malebné mesto Bardejov leží na úpätí Nízkych Beskýd, na sútoku riek Topľa a Lukavica v nadmorskej výške 277 m. n. m. Prvá zmienka pochádza z roku 1241 a nájdeme ju v Ipatijevskom letopise. Ďalšia zmienka je v listine uhorského kráľa Bélu IV. a pochádza z roku 1247. V tomto období osídľovali toto územie mnísi cisterciti, ktorým kráľ potvrdil vlastníctvo územia. V roku 1269 sa Bardejov opäť stáva kráľovským majetkom. Na prelome 13. a  14. storočia sa tu usadili nemeckí kolonisti. V 14. storočí bol Bardejov mestom, ktorému kráľ Karol Róbert udelil významné privilégiá. V roku 1376 bol Bardejov povýšený na slobodné kráľovské mesto. V 15. storočí pokračoval rozvoj mesta a toto obdobie možno nazvať zlatým vekom Bardejova, kedy mesto dosiahlo svoj najväčší rozmach. Bolo tu 64 remesiel, 51 cechov a 146 remeselníckych majstrov. Mesto malo 3 000 obyvateľov, vlastnilo vinice, píly, mlyny, sklárne, pivovar a sklad soli. V 16. storočí nastalo obdobie najväčšieho rozmachu vedy, kultúry a umenia. V 17. a 18. storočí však mesto zaznamenalo úpadok, ktorý spôsobili husitské a bratrícke nepokoje, protiturecké vojny, protihabsburgské stavovské povstania, morové epidémie či rozsiahle požiare. Mierne oživenie nastalo v 19. storočí, kedy bola postavená železnica, hotel a nemocnica, ale v rokoch 1878 a 1902 mesto zasiahli najničivejšie požiare v histórii a krátko nato hospodárske postavenie Bardejova ešte zhoršila 1. a 2. svetová vojna.

Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky Bardejova môžeme zaradiť národnú kultúrnu pamiatku Baziliku Minor Sv. Egídia. Prvé zmienky pochádzajú z 13. storočia a stavba je vrcholom neskorej gotiky. 76 m vysoká veža patrí k najvyšším v Slovenskej republike. Interiér zdobí 11 pôvodných gotických oltárov, pričom hlavný oltár sv. Egídia dosahuje výšku 17 m a je najvyšším v Slovenskej republike. Chrám niekoľkokrát zmenil majiteľov a prešiel mnohými rekonštrukciami a dnešnú podobu dostal koncom 19. storočia.

Ďalšou významnou stavbou je goticko-renesančná radnica postavená v rokoch 1505 až 1511 a je dominantou historického jadra. Na jej rímse bolo umiestnených 118 plastík a na vrchole socha rytiera Rolanda. V minulosti bola sídlom mestskej rady a centrom kultúrneho, obchodného a spoločenského života. Dnes je v nej múzeum.

Okolo historického námestia sú postavené domy so znakmi goticko-renesančnej architektúry. Mesto bolo v minulosti obohnané hradobným systémom s vodnou priekopou a 23 baštami, ktorý dodnes patrí k najzachovalejším fortifikačným systémom Slovenska. Mestská pamiatková rezervácia spolu so židovským suburbiom bola v roku 2000 zapísaná do Zoznamu svetového  kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

Okresné mesto Bardejov s viac ako 33 tisíc obyvateľmi  je centrom Horného Šariša a nachádza  sa na severe Prešovského kraja. Môžeme tu nájsť širokú sieť služieb, množstvo kultúrno-spoločenských, oddychových a športových zariadení ako napr. múzeá, skanzen, výstavné siene, knižnica, kino, internetové kluby, disco kluby, zariadenia pre deti a mládež, športová hala, zimný štadión, mestský štadión, kryté plavárne, letné kúpaliská, minigolf, tenisové kurty, fitness kluby, jazdecké školy, lyžiarske strediská, kyslíkové cesty. Služby pre turistov zabezpečujú turisticko-informačná kancelária, pošta, banky, zmenárne, cestovné kancelárie a agentúry, čerpacie stanice, čerpacie stanice LPG, autoservisy a odťahové služby, lekárne, očné optiky, opravovne obuvi, opravovne šatstva, hodinárstvo, čistiarne atď. V meste je mnoho škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, okrem iného aj dve vysoké školy.  Po transformácii hospodárstva na trhové podmienky vývoj v okrese smeroval k vzniku súkromných organizácií a podnikateľských subjektov. Priemysel je orientovaný najmä na odvetvie kožiarstva, strojárenstva, odevníctva, spracovanie dreva a potravinárstvo. Silné postavenie má v meste kúpeľníctvo.

Súčasťou mesta sú aj Bardejovské Kúpele, kde sa snúbi krása kultúrno-historických pamiatok a liečebných účinkov minerálnych vôd. Dejiny kúpeľov sú úzko späté s Bardejovom. Prvá zmienka pochádza z roku 1505, kedy už boli známe liečivé účinky minerálnych vôd a vyrástli tu prvé kúpeľné kabínky. Liečilo sa tu mnoho významných ľudí, medzi inými aj druhá manželka cisára Napoleona I. Mária Lujza či cisárovná Alžbeta nazývaná Sisi. Rozvoj kúpeľov prerušila prvá svetová vojna a intenzívnejší rozvoj sa začal až v druhej polovici 20. storočia. Návštevníci kúpeľov tu môžu nájsť nielen liečivú silu procedúr, ale aj pestrý kultúrno-spoločenský život. 

V neďalekých kúpeľoch možno obdivovať skanzen prípadne krásu drevených kostolíkov v neďalekých obciach Frička, Lukov, Krivé, Jedlinka, Hervartov, Tročany alebo Kožany. Pohoria Nízke Beskydy a  Čergov poskytujú možnosti turistiky ako v lete tak aj v zime. Popri prírodných zaujímavostiach ako Becherovská tisina, Regetovské rašelinisko, Čergovský Minčol, Slatina pod Lieskovcom v časti Bardejovská Nová Ves či 700 ročnom dube v obci Dubinné môže turista zablúdiť až do blízkeho Poľska. V lete sú návštevníkom k dispozícii letné kúpaliská v meste, kúpeľoch, Nižnej Polianke, rozšírené je poľovníctvo, rybárstvo aj jazdectvo. Milovníkov bicyklov poteší v lete možnosť cykloturistiky a v zime zase tí, čo obľubujú lyžovanie ocenia množstvo lyžiarskych vlekov a bežeckých dráh v lyžiarskych strediskách  Regetovka, Stebnícka Huta, Nižná Polianka či Bardejovské Kúpele.Jesteś naszym 1 303 149 gościem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne