Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

„Kratívne leto” v Po”sko-slovenskom dome

„KRATÍVNE LETO” V PO„SKO-SLOVENSKOM DOME

TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE PRE DETI

VO VEKU 9-14 ROKOV

 

6. augusta – bylinkové mydielka

7. augusta – ruène èerpaný papier

8. augusta – èipkové lapaèe snov

9. augusta – motané bábiky – cestovate” a cestovate”ka

Tvorivé dielne povedie lektorka umeleckej remeselnej výroby Małgorzata Lewek.

 

13. a 14. augusta – samostatné vyrábanie šperkov

Tvorivé dielne povedie lektorka Katarzyna Wachowska.

 

Tvorivé dielne sa konajú od 10.00 do 12.00 hod.

Cena jednotlivej tvorivej dielne: 25 PLN/1 os.

Prihlási» sa môŸete na: 18 35 35 028

Pozor, poèet miest obmedzený!

Tešíme sa na Vás!

 


Jeste¶ naszym 1 234 189 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne