O nas

Malowniczy Bardejov leży u stóp Beskidu Niskiego, w dorzeczu rzek Topla i Lukawica na wysokości 277 m n.p.m. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1241 i znajduje się w Kronice Ipatijewskiej. Następna wzmianka jest w Liście węgierskiego króla Bela IV. i pochodzi z 1247 roku. W tym czasie terytorium to osiedlali bracia cystersi, którym król potwierdził owy obszar na własność. W 1269 roku Bardejov znów staje się majątkiem królewskim. Na przełomie XIII i XIV stulecia osiedlili się tu osadnicy niemieccy. W XIV wieku król Karol Robert udzielił miastu Bardejov znaczące przywileje. W 1376 roku Bardejov awansował na wolne miasto królewskie. W XV wieku kontynuował rozwój i okres ten można zwać złotym wiekiem Bardejova, kiedy miasto osiągnęło swój największy rozmach. Znajdowały się tutaj 64 rzemiosła, 51 cechów i 146 majstrów rzemieślniczych. Miasto liczyło 3000 obywateli, posiadało winnice, tartaki, młyny, huty szkła, browar i magazyn soli. W XVI wieku nastąpiła era największego rozmachu nauki, kultury i sztuki. W XVII i XVIII stuleciu miasto przeżyło upadek spowodowany zamieszkami husytów i braci czeskich, wojnami przeciw Turkom, antyhabsburskimi powstaniami stawowymi, epidemią dżumy i również rozległymi pożarami. Lekkie ożywienie nastąpiło w XIX wieku, kiedy została zbudowana kolej, hotel i szpital, ale w latach 1878 i 1902 miasto nawiedziły najbardziej niszczące pożary w historii i wkrótce status gospodarczy Bardejova jeszcze pogorszyła I. i II. wojna światowa.

Do najbardziej znaczących pamiątek historycznych Bardejova należy kulturalna pamiątka narodowa Bazylika Minor św.

Egidia. Pierwsze wzmianki pochodzą z 13. wieku a budynek jest szczytem późnego gotyku. Wieża o wysokości 76 m należy do najwyższych w Republice Słowackiej. Wnętrze przyozdabia 11 autentycznych ołtarzy gotyckich, przy czym ołtarz główny św. Egidia osiąga 17 m wysokości i jest najwyższym w Republice Słowackiej. Kościół kilkakrotnie zmieniał właścicieli, przeszedł wiele rekonstrukcji i postać dzisiejszą otrzymał pod koniec XIX wieku. Następnym znaczącym budynkiem jest gotycko-renesansowy Ratusz zbudowany w latach 1505 do 1511 i dominuje w centrum historycznym. Na jego gzymsie umieszczono 118 plastyk a na szczycie pomnik rycerza Rolanda. W przeszłości był siedzibą rady miasta i stanowił centrum życia kulturalnego, handlowego i społecznego. Dzisiaj mieści się w nim muzeum. Historyczny rynek miasta otaczają domy z elementami architektury gotycko-renesansowej. Dawniej miasto było ogrodzone systemem murów obronnych z fosą wodną i 23 basztami, który do dnia dzisiejszego należy do najbardziej utrzymanych systemów fortyfikacyjnych na Słowacji. Miejski rezerwat pamiątkowy łącznie z suburbiem żydowskim w roku 2000 został wpisany na Listę światowego kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa UNESCO.

Miasto powiatowe Bardejov z ponad 33-tysiącami mieszkańców stanowi centrum Górnego Szarisza i znajduje się w północnej części regionu preszowskiego.

Można tu znaleźć szeroką sieć usług, mnóstwo kulturalno-społecznych, relaksacyjnych i sportowych obiektów jak np. muzea, skansen, sale wystawowe, biblioteka, kino, kluby internetowe, kluby disco, obiekty dla dzieci i młodzieży, hala sportowa, hala lodowiskowo-sportowa, hala miejska, baseny kryte i odkryte, minigolf, korty tenisowe, kluby fitness, szkoły jazdy konnej, ośrodki narciarskie, drogi tlenowe. Usługi dla turystów zapewniają: biuro turystyczno-informacyjne, poczta, banki, punkty wymiany, agencje i biura podróży, stacje paliw, stacje LPG, naprawy i holowania pojazdów, apteki, usługi optyczne, szewskie, krawieckie, zegarmistrzowskie, pralnicze itp. W mieście znajduje się dużo szkół i innych instytucji edukacyjnych oraz dwie uczelnie wyższe. Transformacja gospodarki do warunków rynkowych skierowała rozwój w powiecie do powstania instytucji prywatnych i przedsiębiorstw. Przemysł orientuje się głównie na przemysł skórzany, maszynowy, odzieżowy, przeróbkę drewna i przemysł spożywczy. Silną pozycję posiadają w mieście kurorty.

Częścią miasta są również Bardejovskie Kupele, w których łączy się piękno kulturalno-historycznych pamiątek i lecznicze efekty wód mineralnych. Historia uzdrowiska jest ściśle związana z Bardejovem. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1505 roku, kiedy już były znane lecznicze efekty wód mineralnych i powstały pierwsze kabiny kurortowe. Na leczenie przybywało tu wiele znaczących osób, miedzy innymi i druga małżonka cesarza Napoleona I Maria Luisa jak również cesarzowa Elżbieta zwana Sisi. Rozwojowi uzdrowiska przeszkodziła I. wojna światowa i bardziej intensywny rozwój nastąpił dopiero w drugiej połowie XX wieku. Zwiedzający kurorty mogą nie tylko zaznać leczniczą siłę zabiegów, ale też rozmaitość życia kulturalno-społecznego.

W niedalekich kurortach można podziwiać skansen, ewentualnie piękno drewnianych kościółków w niedalekich wioskach: Friczka, Lukow, Kriwe, Jedlinka, Herwartow, Troczany lub Kożany. Pogórza Beskidu Niskiego i Czergowa umożliwiają turystykę jak w lecie tak i w zimie. Oglądając atrakcje przyrodnicze jak Becherowska Tisina, Regetowske Raszelinisko, Czergowski Minczol, Slatina pod Lieskowcem w części Bardejovska Nowa Wieś lub 700- letni dąb we wsi Dubinne turysta może zabłądzić aż do bliskiej Polski. Odwiedzającym latem są do dyspozycji baseny otwarte w mieście, kurortach, Niżnej Polianke, popularne jest myślistwo, wędkarstwo i jeździectwo. Entuzjastów rowerów latem ucieszy możliwość uprawiania turystyki rowerowej a zimą znów ci, którzy lubią jazdę na nartach, ocenią ilość wyciągów narciarskich i tras biegowych w ośrodkach narciarskich Regetowka, Stebnicka Huta, Niżna Polianka lub w uzdrowisku Bardejowske Kupele.

Geograficzne położenie historycznego centrum miasta – Plac ratuszowy – posiada współrzędne:

Długość geograficzna: 49°17´36´´ N

Szerokość geogra­ficzna:21°16´45´´E

Wysokość powyżej morza: cca 276 m n.p.m

Powierzchnia miasta:

Powierzchnia katastru miasta łącznie z miejskimi częściami, tj. Bardejowskie Kupele, Dlha Luka, Bardejowska Nowa Wes, Bardejowska Zabawa oraz Bardejowski Mihalow wynosi 7 277,14 ha.

Zarządzanie oraz samorząd

Miasto Bardejów jest siedzibą powiatu i zarazem w ramach samorządowej organizacji Słowacji, częścią Preszowskiego Samorządowego Województwa. Miasto Bardejów jest samodzielną terenową samorządową jednostką, która samodzielnie gospodaruje własnym majątkiem oraz dochodami. Spełnia zadania w zakresie dbałości o wszechstronny rozwój miasta oraz potrzeby jego mieszkańców.

Władze miasta to:

Rada Miejska – jest to 25 osobowe ciało przedstawicielskie miasta w którego skład wchodzą radni wybrani przez obywateli miasta w wyborach bezpośrednich. Decyduje w sprawach podstawowych miasta.

Burmistrz jest przedstawicielem miasta oraz jego najwyższą władzą wykonawczą. Kadencja – 4 lata.

Mieszkańcy (dane na dzień 31.12.2005.)

Liczba mieszkańców miasta Bardejów ogółem: 33.374 – 100,00 %

W tym: mężczyźni: 16.471 – 49,35 %

kobiety: 16.903 – 50,65 %

Osoby ekonomicznie aktywne

ogółem: 17.131 – 100,00 %

mężczyźni: 9.018 – 52,64 %

kobiety: 8.113 – 47,36 %

Struktura wiekowa:

Wiek przedprodukcyjny:

0-14 lat 6.100 – 18,28 %

Wiek produkcyjny:

mężczyźni: 15-59 lat 11.622 – 70,56 %

kobiety 15-54 lat 10.683 – 63,20 %

Wiek poprodukcyjny:

mężczyźni ponad 60 lat 1.665 – 10,11 %

kobiety ponad 54 lata 3.304 – 19,55 %

Przeciętny wiek:

ogółem: 34,94 lat

mężczyźni: 33,68 lat

kobiety: 36,18 lat

Narodowości:

Słowacka 91,04 %

Rusińska 2,46 %

Romska 2,97 %

Ukrainska 1,40 %

Czeska 0,42 %

Węgierska 0,14 %

Pozostała 1,57 % (polska, niemiecka, rosyjska)

Język urzędowy – Język słowacki

Wyznania (dane na dzień 31.12.2001.)

Rzymskokatolickie 63,20 %

Grekokatolickie 16,90 %

Protestanckie 7,50 %

Prawosławne 4,30 %

Pozostałe 3,20 %

Bez wyznania 4,90 %